Medicinsk abort [pdf]

Medicinsk abortpatientformular på FCHC abortklinik.